Thống kê chu kỳ đặc biệt Truyền Thống

nha cai Fun88
letou
letou

Thống kê chu kỳ đặc biệt

Thống kê chu kỳ đặc biệt Truyền Thống

1.Chu kì gần nhất của các số đầu trong 2 số cuối giải đặc biệt

Chu kỳ đầuMax gan
Đầu 0 ra ngày 19-08-2020 (95501) đến 20-08-2020 vẫn chưa ra là 1 ngày61 ngày
Đầu 1 ra ngày 14-08-2020 (59514) đến 20-08-2020 vẫn chưa ra là 6 ngày72 ngày
Đầu 2 ra ngày 11-08-2020 (40128) đến 20-08-2020 vẫn chưa ra là 9 ngày84 ngày
Đầu 3 ra ngày 18-08-2020 (72437) đến 20-08-2020 vẫn chưa ra là 2 ngày64 ngày
Đầu 4 ra ngày 17-08-2020 (30548) đến 20-08-2020 vẫn chưa ra là 3 ngày66 ngày
Đầu 5 ra ngày 13-08-2020 (42857) đến 20-08-2020 vẫn chưa ra là 7 ngày59 ngày
Đầu 6 ra ngày 31-07-2020 (14362) đến 20-08-2020 vẫn chưa ra là 20 ngày64 ngày
Đầu 7 ra ngày 06-08-2020 (25375) đến 20-08-2020 vẫn chưa ra là 14 ngày62 ngày
Đầu 8 ra ngày 20-08-2020 (30880) đến 20-08-2020 vẫn chưa ra là 0 ngày66 ngày
Đầu 9 ra ngày 05-08-2020 (18296) đến 20-08-2020 vẫn chưa ra là 15 ngày56 ngày

2. Chu kì gần nhất của các số cuối trong 2 số cuối giải đặc biệt

Chu kỳ đuôiMax gan
Đuôi 0 ra ngày 20-08-2020 (30880) đến 20-08-2020 vẫn chưa ra là 0 ngày57 ngày
Đuôi 1 ra ngày 19-08-2020 (95501) đến 20-08-2020 vẫn chưa ra là 1 ngày71 ngày
Đuôi 2 ra ngày 12-08-2020 (36852) đến 20-08-2020 vẫn chưa ra là 8 ngày78 ngày
Đuôi 3 ra ngày 30-07-2020 (45563) đến 20-08-2020 vẫn chưa ra là 21 ngày68 ngày
Đuôi 4 ra ngày 14-08-2020 (59514) đến 20-08-2020 vẫn chưa ra là 6 ngày87 ngày
Đuôi 5 ra ngày 06-08-2020 (25375) đến 20-08-2020 vẫn chưa ra là 14 ngày61 ngày
Đuôi 6 ra ngày 05-08-2020 (18296) đến 20-08-2020 vẫn chưa ra là 15 ngày66 ngày
Đuôi 7 ra ngày 18-08-2020 (72437) đến 20-08-2020 vẫn chưa ra là 2 ngày68 ngày
Đuôi 8 ra ngày 17-08-2020 (30548) đến 20-08-2020 vẫn chưa ra là 3 ngày106 ngày
Đuôi 9 ra ngày 20-07-2020 (30629) đến 20-08-2020 vẫn chưa ra là 31 ngày71 ngày

3. Chu kì gần nhất của các tổng của 2 số cuối giải đặc biệt

Chu kỳ tổngMax gan
Tổng 0 ra ngày 18-08-2020 (72437) đến 20-08-2020 vẫn chưa ra là 2 ngày53 ngày
Tổng 1 ra ngày 19-08-2020 (95501) đến 20-08-2020 vẫn chưa ra là 1 ngày70 ngày
Tổng 2 ra ngày 17-08-2020 (30548) đến 20-08-2020 vẫn chưa ra là 3 ngày84 ngày
Tổng 3 ra ngày 08-08-2020 (12958) đến 20-08-2020 vẫn chưa ra là 12 ngày77 ngày
Tổng 4 ra ngày 27-07-2020 (38931) đến 20-08-2020 vẫn chưa ra là 24 ngày62 ngày
Tổng 5 ra ngày 14-08-2020 (59514) đến 20-08-2020 vẫn chưa ra là 6 ngày58 ngày
Tổng 6 ra ngày 24-07-2020 (57597) đến 20-08-2020 vẫn chưa ra là 27 ngày68 ngày
Tổng 7 ra ngày 12-08-2020 (36852) đến 20-08-2020 vẫn chưa ra là 8 ngày54 ngày
Tổng 8 ra ngày 20-08-2020 (30880) đến 20-08-2020 vẫn chưa ra là 0 ngày67 ngày
Tổng 9 ra ngày 03-08-2020 (02836) đến 20-08-2020 vẫn chưa ra là 17 ngày91 ngày

Cảnh báo: Tất cả spam bán số đều là lừa đảo. Những comment bán số, văng tục, chửi bậy sẽ bị ban nick.
Tham gia Group Facebook của

Bình luận thêm